• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: Ok.1431.348.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - prawa do lokali

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-09-29

Data odpowiedzi: 2019-10-11

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie – wskazanie:

1) spółdzielczych własnościowych praw do lokali,

2) nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych

3) udziałów w nieruchomościach gruntowych, budynkowych, lokalowych i spółdzielczych własnościowych prawach do lokali , które w latach 2015-2018 gmina/miasto Olsztyn w wyniku dziedziczenia jako spadkobierca ustawowy

- wskazanie, które z wymienionych lokali/nieruchomości/udziałów w nieruchomościach pozostają nadal we władaniu miasta, a które z nich zostały sprzedane i za jaką kwotę.


Treść odpowiedzi:
PDF, 88,72 KB metryczka
PDF, 99,78 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.348.2019 Wniosek - prawa do lokali
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-10-07 11:31:02
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-29
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2019-12-23 12:59:11