• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.347.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - umowy zawarte z kontrahentem

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Finansów

Data wpływu: 2019-09-26

Data odpowiedzi: 2019-10-08

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji :

1) Czy w okresie od 01.01.2018 do dnia złożenia wniosku,  Pan Kamil Sygidus był  jako osoba fizyczna, bądź osoba prowadząca działalność gospodarczą  BOOKMMARKED, kontrahentem Państwa Urzędu ?

2.) W przypadku odpowiedzi twierdzącej w pkt 1) , jakie umowy były zawarte z ww. podmiotem, osobą fizyczną w ww. okresie ?

Treść odpowiedzi:
PDF, 164,77 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.347.2019 Wniosek - umowy zawarte z kontrahentem
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-27 15:20:39
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-26
Odpowiedzialny: Hanna Przybyłek
Ostatnio modyfikował: Monika Sypko
Data modyfikacji: 2019-10-15 14:40:12