• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.346.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - nieodpłatna pomoc prawna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2019-09-25

Data odpowiedzi: 2019-10-07

Treść wniosku:

Korzystając z prawa dostępu do informacji publicznej, w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Państwa Powiatu proszę o przesłanie:

- wykaz osób (kancelarii) przy udziale których wg wygranej oferty miało być świadczone poradnictwo obywatelskie i pomoc prawna;
 - wykaz osób faktycznie świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 01.01.2019r. (jeśli na terenie Powiatu funkcjonują  punkty poradnictwa obywatelskiego),

 - wykaz osób faktycznie świadczących nieodpłatną pomoc prawną od 01.01.2019r.

Treść odpowiedzi:
, 35,75 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.346.2019 Wniosek - nieodpłatna pomoc prawna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-27 07:57:47
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-25
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2019-10-07 15:26:11