• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.344.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowania administracyjne dotyczące decyzji środowiskowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-09-24

Data odpowiedzi: 2019-09-30

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- wydanych decyzji oraz obecnie prowadzonych postępowań administracyjnych dot. decyzji środowiskowych oraz warunków zabudowy w zakresie odnawialnych źródeł energii (m.in. farmy fotowoltaiczne, elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, biogazownie) ze wskazaniem obrębu oraz mocy każdej inwestycji,
- obowiązujących na terenie Gminy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. W przypadku istnienia takiego planu, proszę o wskazanie numeru uchwały przyjmującej miejscowy plan.

Treść odpowiedzi:
DOC, 49.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.344.2019 Wniosek - postępowania administracyjne dotyczące decyzji środowiskowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-26 10:13:57
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-24
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2019-09-30 12:57:17