• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.342.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - naliczania dotacji oświatowej dla przedszkoli w 2016 roku

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2019-09-20

Data odpowiedzi: 2019-11-29

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie przekazania informacji:
jakie poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej, z jakich rozdziałów i działów były uwzględnione do ustalenia kwoty dotacji, udzielanej na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty w 2014 r. ?
Udzielając odpowiedzi proszę enumeratywnie wymienić wszystkie wydatki przyjęte do podstawy naliczania dotacji oświatowej dla przedszkoli w 2016 roku w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej.
Dodatkowo proszę wskazać jaka liczba uczniów w każdym miesiącu w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Olsztyn była wzięta do podstawy naliczania dotacji.


Treść odpowiedzi:
DOC, 85 KB metryczka
DOC, 82 KB metryczka
PDF, 281,28 KB metryczka
PDF, 262,02 KB metryczka
PDF, 267,23 KB metryczka
PDF, 185,51 KB metryczka
PDF, 186,11 KB metryczka
PDF, 174,96 KB metryczka
PDF, 192,44 KB metryczka
PDF, 193,12 KB metryczka
PDF, 196,50 KB metryczka
PDF, 338,21 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.342.2019 Wniosek - naliczania dotacji oświatowej dla przedszkoli w 2016 roku
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-26 08:09:59
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-20
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-11-29 14:11:29