• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.342.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - naliczania dotacji oświatowej dla przedszkoli w 2016 roku

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2019-09-20

Data odpowiedzi: 2019-10-04

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie przekazania informacji:
jakie poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej, z jakich rozdziałów i działów były uwzględnione do ustalenia kwoty dotacji, udzielanej na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty w 2014 r. ?
Udzielając odpowiedzi proszę enumeratywnie wymienić wszystkie wydatki przyjęte do podstawy naliczania dotacji oświatowej dla przedszkoli w 2016 roku w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej.
Dodatkowo proszę wskazać jaka liczba uczniów w każdym miesiącu w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Olsztyn była wzięta do podstawy naliczania dotacji.


Treść odpowiedzi:
DOC, 85 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.342.2019 Wniosek - naliczania dotacji oświatowej dla przedszkoli w 2016 roku
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-26 08:09:59
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-20
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-10-04 14:58:37