• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.341.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie w związku z działalnością Prezydenta

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro ds. Obsługi Prawnej

Data wpływu: 2019-09-20

Data odpowiedzi: 2019-10-03

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września  2001 roku (Dz.U.z 2016, poz 1764) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie :
1. Skargi złożonej na działania Prezydenta Miasta Olsztyna do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie - sygn. akt I SA/Ol 649/17.
2. Odpowiedzi Organu - Prezydenta Miasta Olsztyna na niniejszą skargę.
3. Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w przedmiotowej sprawie z dnia 15.11.2017 r. wraz z uzasadnieniem.
4. Zażalenia złożonego do NSA przez skarżącego w przedmiotowej sprawie - sygn. akt II SA/Ol 649/17.
5. Odpowiedzi Organu na złożone zażalenie do NSA w przedmiotowej sprawie.
6. Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiotowej sprawie z dnia 13 lutego 2018 r. wraz z uzasadnieniem sygn. akt II GZ 34/18.


Treść odpowiedzi:
PDF, 849,52 KB metryczka
PDF, 8,35 MB metryczka
PDF, 11,49 MB metryczka
PDF, 5,73 MB metryczka
DOC, 86 KB metryczka
PDF, 2,86 MB metryczka
PDF, 3,80 MB metryczka
PDF, 1,99 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.341.2019 Wniosek - postępowanie w związku z działalnością Prezydenta
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-26 08:05:32
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-20
Odpowiedzialny: Marcin Ignatowski
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2019-12-09 12:56:41