• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.341.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie w związku z działalnością Prezydenta

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro ds. Obsługi Prawnej

Data wpływu: 2019-09-20

Data odpowiedzi: 2019-10-03

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września  2001 roku (Dz.U.z 2016, poz 1764) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie :
1. Skargi złożonej na działania Prezydenta Miasta Olsztyna do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie - sygn. akt I SA/Ol 649/17.
2. Odpowiedzi Organu - Prezydenta Miasta Olsztyna na niniejszą skargę.
3. Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w przedmiotowej sprawie z dnia 15.11.2017 r. wraz z uzasadnieniem.
4. Zażalenia złożonego do NSA przez skarżącego w przedmiotowej sprawie - sygn. akt II SA/Ol 649/17.
5. Odpowiedzi Organu na złożone zażalenie do NSA w przedmiotowej sprawie.
6. Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiotowej sprawie z dnia 13 lutego 2018 r. wraz z uzasadnieniem sygn. akt II GZ 34/18.


Treść odpowiedzi:
PDF, 849,52 KB metryczka
PDF, 8,35 MB metryczka
PDF, 11,49 MB metryczka
PDF, 5,73 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.341.2019 Wniosek - postępowanie w związku z działalnością Prezydenta
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-26 08:05:32
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-20
Odpowiedzialny: Marcin Ignatowski
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2019-10-16 14:34:36