UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Nazwa ogłoszenia:
Decyzja o nabyciu nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta m.st. Warszawy, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 98 m. Olsztyna jako działka nr 570 - decyzja znak: GGN.III.6820.4.2019.D z dnia 20.09.2019 r.

Data publikacji:
25-09-2019

Termin składania ofert:
23-10-2019

Dokumenty do pobrania:

PDF, 1,01 MB metryczka

Lokalizacja nieruchomości na mapie

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Decyzja o nabyciu nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta m.st. Warszawy, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 98 m. Olsztyna jako działka nr 570 - decyzja znak: GGN.III.6820.4.2019.D z dnia 20.09.2019 r.
Wprowadził do BIP: Teresa Gomułka
Data udostępnienia: 2019-09-25 14:51:01
Wytworzył: Ilona Przegrocka
Data wytworzenia: 2019-09-25
Odpowiedzialny: Grażyna Jaświłek
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2019-09-25 14:53:43