UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 23-09-2019
Porządek posiedzenia:

23 września 2019r. (poniedziałek) o godz. 14.00

w sali 207 w Urzędzie Miasta Olsztyna,  przy ul. Wyzwolenia 30,

posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019r. roku.
  3. Powołanie zespołu kontrolnego ds. przeprowadzenia kontroli wybranych Rad Osiedli (określenie przedmiotu, zakresu, celu kontroli oraz jednostki podlegającej kontroli   § 44 ust. 4  Statutu Miasta Olsztyna).
  4. Powołanie zespołu kontrolnego ds. przeprowadzenia kontroli  Prezydenta Olsztyna w zakresie wydatków zaplanowanych na: działania promocyjne Miasta Olsztyna oraz organizacje pozarządowe (określenie przedmiotu, zakresu, celu kontroli oraz jednostki podlegającej kontroli - § 44 ust. 4  Statutu Miasta Olsztyna).
  5. Informacja o przebiegu prac zespołu kontrolnego ds. przeprowadzenia kontroli regulaminów, statutów obowiązujących w jednostkach oświatowych dla dzieci niepełnosprawnych w kontekście obowiązujących przepisów prawa.
  6. Sprawy różne.
Protokół:
Obecność: lista obecności 23.09.2019.pdf

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej - 23.09.19doc
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-09-23 13:30:58
Wytworzył: Lidia Dawid
Data wytworzenia: 2019-09-23
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Witkowska
Data modyfikacji: 2020-04-20 11:34:00