• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.339.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - przetarg na sprzedaż działki przy ul. Dolnej w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-09-18

Data odpowiedzi: 2019-09-27

Treść wniosku:

Wnoszę o określenie podstawowych parametrów przyszłych warunków zabudowy dla sprzedawanej działki przy ul. Dolnej w Olsztynie (wysokości budynków, rodzaj zabudowy, powierzchnię terenów zielonych, wymaganych ilości miejsc parkingowych itp.) oraz o przesunięcie terminu przetargu do czasu przekazania powyższych informacji.

Żądam wyjaśnień, dlaczego Urząd Miasta, jako organizator przetargu nie podjął żadnych działań mających wpływ na zwiększenie wartości i konkrecyjności oferty (oferta Gminy Olsztyn jest nieprecyzyjna i nie rozstrzyga tego, czy na przedmiotowej nieruchomości będzie możliwa zabudowa mieszkaniowa, co istotnie rzutuje na wartość oferowanej nieruchomości).

Jednocześnie proszę o udzielenie informacji, czy w stosunku do przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja/decyzje o warunkach zabudowy oraz proszę o udzielenie odpowiedzi w ilu przypadkach w ostatnich 3latach odbyły się przetargi bez wydanej decyzji o warunkach zabudowy i jakich nieruchomości dotyczyły.


Treść odpowiedzi:
DOC, 99 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.339.2019 Wniosek - przetarg na sprzedaż działki przy ul. Dolnej w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-20 10:58:40
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-18
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2019-09-27 12:42:17