• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.336.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-09-17

Data odpowiedzi: 2019-09-23

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie mi informacji w postaci decyzji o pozwoleniu na budowę nr II-114/2015 z dnia 02.04.2015 r., II-158/2016 z dnia 19.04.2016 r., II-44/2017 z dnia 20.01.2017 r. wraz z jej integralną częścią - projektem architektoniczno-budowlanym.

Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi: W dniu 23.09.2019 r. Wnioskodawca wykonał zdjęcia z dokumentacji : Decyzja II-114/2015 (opis techniczny, architektura-opis,projekt  zagospodarowania terenu - mapki), II-158/2016 (część tekstowa zagospodarowania terenu,architektura-opis,opis techniczny,warunki ochrony przeciwpożarowej), II-44/2017 (mapa do celów projektowych, projekt  zagospodarowania terenu,projekt konstrukcji hali).
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ok.1431.336.2019 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-18 13:51:15
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-17
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-09-23 14:14:34