• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.327.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - oferty złożone w postępowaniu - koncepcja rozwoju dróg rowerowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2019-09-08

Data odpowiedzi: 2019-09-20

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym opracowania dokumentu pt. Aktualizacja koncepcji rozwoju dróg rowerowych w Olsztynie z rozszerzeniem na Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna w zakresie powiązań komunikacyjnych z miastem rdzeniem, zwracam się do Państwa z prośbą o udostępnienie wszystkich złożonych ofert wraz z załącznikami (a w szczególności informacją o doświadczeniu poszczególnych potencjalnych wykonawców).

Treść odpowiedzi:
DOCX, 57,45 KB metryczka
PDF, 52,96 KB metryczka
PDF, 149,77 KB metryczka
PDF, 53,21 KB metryczka
PDF, 109,08 KB metryczka
PDF, 49,03 KB metryczka
PDF, 52,62 KB metryczka
PDF, 62,78 KB metryczka
PDF, 105,49 KB metryczka
PDF, 45,02 KB metryczka
PDF, 81,32 KB metryczka
PDF, 45,07 KB metryczka
PDF, 82,63 KB metryczka
PDF, 44,13 KB metryczka
PDF, 47,17 KB metryczka
PDF, 48,43 KB metryczka
PDF, 81,32 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.327.2019 Wniosek - oferty złożone w postępowaniu - koncepcja rozwoju dróg rowerowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-18 13:14:38
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-08
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Ewa Szóstak
Data modyfikacji: 2019-12-18 12:55:26