• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XIII/215/19
Data podjęcia: 30-09-2019
Data opublikowania: 28-10-2019
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 roku, poz. 5119
Data wejścia w życie: 12-11-2019
Tytuł Uchwały: w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Wyspa” w Olsztynie ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie oraz nadania statutu
Ewentualne adnotacje: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Statut, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XIII/215/19 w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Wyspa” w Olsztynie ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie oraz nadania statutu
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-09-17 10:03:54
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2019-09-17
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-10-28 13:36:56