• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.333.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - status dróg

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2019-09-16

Data odpowiedzi: 2019-09-30

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. proszę o udzielenie udostępnienie danych z zakresu Książek Dróg odnośnie ewidencji zjazdów na drogi leśne.

Proszę również o informację dotyczącą planowanych inwestycji drogowych w najbliższym czasie na obszarze Miasta Olsztyn raz wskazanie ograniczeń tonażowych (z uwzględnieniem wartości tonażu) i ograniczeń skrajni drogowej występujących na wszystkich drogach będących w zarządzie Miasta Olsztyn.

Proszę także o określenie statusu dróg (czy droga posiada status drogi publicznej, publicznej wewnętrznej, innej własności, prywatnej wraz z podaniem numeru drogi) dla następujących działek:

1.Obręb 4- działka:

9/1,

9/2,

 

2.Obręb 5- działka:

13/4,

4,

 

3.Obręb 37- działka:

6/2, 6/3, 6/4,

 

4.Obręb 51- działka:

217,180/3,228,230,

 

5.Obręb 54- działka:

1/10,

 

6.Obręb 113-działka:

16/4,16/3,

72/3,72/2,

 

7.Obręb 121- działka:

60/2,217,

193/2, 172/3, 172/2,172/1,

 

8.Obręb 139- działka:

32,

 

9.Obręb 140- działka:

48/3,207,

 

10.Obręb 142- działka:

1,

 

11.Obręb 143- działka:

24,

 

12.Obręb 144- działka:

6, 19/1,19/2,

11,7,6,

 

13.Obręb 154- działka:

12,9,

48/2,49,

25,13,

 

14.Obręb 155- działka:

5,19,18, 315/21,

1/3,

26/3,39,31/4,3319/6,

26/1,26/2,

48,

5,

 

15.Obręb 156- działka:

65/3, 65/2, 65/1,

30/4,

154,56/2,

41,26/4,

 

16.Obręb 157- działka:

40,

34,

42.


Treść odpowiedzi:
PDF, 2,70 MB metryczka
PDF, 256,31 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.333.2019 Wniosek - status dróg
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-17 09:01:18
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-16
Odpowiedzialny: Marcin Szwarc
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-17 09:22:39