• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.332.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie administracyjne ws. ul. Okopowej 24

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-09-13

Data odpowiedzi: 2019-09-19

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. proszę o udzielenie informacji:

1. Czy w Urzędzie Miasta Olsztyna prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie budowy, rozbudowy, przebudowy czy robót budowlanych nieruchomości przy ulicy Okopowej 24 w Olsztynie.

2. Proszę o udostępnienie mi decyzji wraz z załącznikami wydanych przez Urząd Miasta Olsztyna jak w punkcie 1.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 66,88 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.332.2019 Wniosek - postępowanie administracyjne ws. ul. Okopowej 24
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-17 08:11:44
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-13
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-10-01 08:15:12