• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.331.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - zmiany nazw ulic, placów w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-09-12

Data odpowiedzi: 2019-09-23

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:

- zwracam się z prośbą o przekazanie listy zmian nazw ulic, placów itp. wprowadzonych w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki wraz ze wskazaniem aktu (uchwały, zarządzenia wojewody) wprowadzającego zmianę. W przypadku uchwał dotyczących wyłącznie zmiany uzasadnienia dla nazwy w niezmienionej formie proszę o wskazanie uzasadnienia (nowego patrona, wydarzenia lub pojęcia, do którego aktualnie odnosi się nazwa).


Treść odpowiedzi:
PDF, 309,23 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.331.2019 Wniosek - zmiany nazw ulic, placów w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-16 11:08:34
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-12
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2019-09-23 13:38:25