• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.330.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - pozwolenie na budowę i przebudowę instalacji elektrycznych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-09-11

Data odpowiedzi: 2019-09-20

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

- czy i w jakim terminie Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba w Olsztynie uzyskała pozwolenie na budowę na realizację inwestycji pn. Budowa i przebudowa inwestycji elektrycznych oraz iluminacji wraz z systemem instalacji niskoprądowych, prowadzonej przy udziale funduszy publicznych w ramach umowy RPWM>06.01.01-28-0025/17?

- czy przepisy umożliwiają wydanie pozwolenia na budowę w przypadku prac już zrealizowanych?

Zgodnie z moją wiedzą, prace dot. iluminacji nawy głównej, instalacji monitoringu zewnętrznego, ppoż, sygnalizacji włamań i napadu zostały zrealizowane w terminie od kwietnia lub maja do końca lipca br. Z pominięciem pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a tym samym bez pozwolenia na budowę, o czym informowałem Urząd Marszałkowski 29.07.2019 r.

- jakie konsekwencje są przewidziane w przypadku potwierdzenia ww. nieprawidłowości?

- proszę o informację, czy Urząd Miasta lub PINB podjął jakieś działania w przedmiotowej sprawie? Jeśli tak-jakie?


Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,20 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.330.2019 Wniosek - pozwolenie na budowę i przebudowę instalacji elektrycznych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-13 08:43:37
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-11
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-09-24 08:23:23