• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.329.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - skany ofert na opracowanie koncepcji rozwoju dróg rowerowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2019-09-10

Data odpowiedzi: 2019-09-20

Treść wniosku:

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie skanów dokumentu złożonego przez pozostałych oferentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentu pn. „Aktualizacja koncepcji rozwoju dróg rowerowych w Olsztynie z rozszerzeniem na Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna w zakresie powiązań komunikacyjnych z miastem rdzeniem” tj. załącznika nr 4 do ogłoszenia „Oświadczenie Wykonawcy dotyczące osoby, która będzie realizowała zamówienie”.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 57,84 KB metryczka
PDF, 149,77 KB metryczka
PDF, 109,08 KB metryczka
PDF, 52,62 KB metryczka
PDF, 114,02 KB metryczka
PDF, 82,63 KB metryczka
PDF, 47,17 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.329.2019 Wniosek - skany ofert na opracowanie koncepcji rozwoju dróg rowerowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-13 08:33:34
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-10
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Ewa Szóstak
Data modyfikacji: 2019-12-18 13:25:06