• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.326.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - schronisko dla zwierząt

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-09-09

Data odpowiedzi: 2019-09-13

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku wnoszę o udostępnienie informacji publicznej tj. udzielenie informacji w zakresie:
1. W którym roku zostało wybudowane schronisko i na jaką ilość zwierząt oddane do użytku,
2. Jaki był koszt wybudowania schroniska dla bezdomnych zwierząt,
3. Jaki jest realny koszt prowadzenia/działalności schroniska z podziałem na:
    1) koszt utrzymania pracowników
        a) lekarz weterynarii
        b) obsługa schroniska
    2) koszt utrzymania i wyżywienia zwierząt z podziałem na psy i koty
    3) koszty eksploatacyjne (woda, prąd, itp.)
    4) koszt zabiegów
4. Liczba osób zatrudnionych w schronisku
5. Liczba lekarzy weterynarii zatrudnionych w schronisku
6. Liczba boksów przeznaczonych dla zwierząt
7. Liczba zwierząt aktualnie przebywających w schronisku
8. W jakiej formie zarządzane jest schronisko i jaki jest roczny koszt zarządzania.

Treść odpowiedzi:
DOC, 44.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.326.2019 Wniosek - schronisko dla zwierząt
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-10 11:01:15
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-09
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2019-09-13 09:53:18