• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.325.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - protokoły kontroli przeprowadzonych w przedszkoolach w 2018 r.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2019-09-05

Data odpowiedzi: 2019-10-29

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
- przekazania protokołów kontroli na podstawie kontroli wydatkowania dotacji oświatowej przeprowadzonych w 2018 r. w Przedszkolu Prywatnym "Urwis", Przedszkolu "Beścik", Przedszkolu "Akademia Przedszkolaka" oraz Przedszkolu Niepublicznym "Kraina Bajek".

Treść odpowiedzi:
DOCX, 13,38 KB metryczka
DOCX, 14,29 KB metryczka
PDF, 3,24 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ok.1431.325.2019 Wniosek - protokoły kontroli przeprowadzonych w przedszkoolach w 2018 r.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-09 10:34:49
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-05
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-12-29 20:43:51