• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.323.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-09-05

Data odpowiedzi: 2019-09-10

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji, czy w odniesieniu do wymienionej poniżej nieruchomości, zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- adres nieruchomości - Magazynowa 2, Olsztyn
- nr działek - 1, 3
- obręb ewidencyjny - 286201_1.0076, Olsztyn 76
- gmina, województwo - gmina Olsztyn, województwa warmińsko-mazurskie
- powierzchnia (m2) - 10 982 m2
- numer KW - OL1O/00035298/2.

Treść odpowiedzi:
DOC, 454,23 KB metryczka
PDF, 2,57 MB metryczka
PDF, 895,26 KB metryczka
PDF, 232,55 KB metryczka
PDF, 257,39 KB metryczka
DOCX, 61,42 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.323.2019 Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-09 09:55:18
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-05
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-02-03 10:03:54