• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.322.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - opinia RDOŚ do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-09-05

Data odpowiedzi: 2019-09-06

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:
- opinii RDOŚ do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście-Żołnierska".


Treść odpowiedzi:
Kopię dokumentu udostępniono w dniu 06.09.2019 r.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.322.2019 Wniosek - opinia RDOŚ do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-09 09:45:09
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-05
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-09-10 13:28:53