• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.321.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - informacje z otwarcia ofert

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2019-09-02

Data odpowiedzi: 2019-09-10

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o przekazanie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu na:
- Aktualizację koncepcji rozwoju dróg rowerowych w Olsztynie z rozszerzeniem na Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna w zakresie powiązań komunikacyjnych z miastem rdzeniem.
Proszę o podanie informacji, jaki budżet Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz jakie firmy złożyły oferty wraz z podanymi przez nie cenami ofertowymi.
Proszę również o przekazanie wyników postępowania, to jest który oferent został wybrany do realizacji zlecenia.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 58,40 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ok.1431.321.2019 Wniosek - informacje z otwarcia ofert
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-09 09:32:06
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-02
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Izabela Meissner
Data modyfikacji: 2019-09-10 13:02:52