• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.320.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - finansowanie wydatków z otrzymanej dotacji oświatowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2019-09-06

Data odpowiedzi: 2019-10-18

Treść wniosku:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku działając w imieniu i na rzecz Fundacji „Świadomy Obywatel” zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej o charakterze publicznym w następującym zakresie:

1. Czy szkoły publiczne i niepubliczne o charakterze szkół publicznych na terenie miasta Olsztyna, dla których organem prowadzącym jest Państwa jednostka samorządu terytorialnego w latach 2011-2015 finansowały z otrzymanej dotacji oświatowej wydatki na:

- składki pracownicze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- usługi prawnicze

- księgowość

- usługi zewnętrzne (jeżeli tak, to proszę o wskazanie rodzaju sfinansowanej z dotacji usługi)

- usługi edukacyjne, związane z prowadzeniem zajęć.

2. Proszę o wskazanie listy szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w których w latach 2011-2015 została wszczęta kontrola przez Państwa jednostkę samorządu terytorialnego

3. Nadesłanie protokołów pokontrolnych po przeprowadzonych kontrolach (2011-2015), a także podsumowanie wydatków jakie czynione przez kontrolowane szkoły zostały zakwestionowane przez organ kontrolujący, jako niemogące zostać sfinansowane z otrzymanej dotacji.

4. Nadesłanie sprawozdań finansowych za lata 2011-2015 oraz bilansów rocznych dotyczących wyżej wymienionych szkół działających na terenie Miasta Olsztyn.Treść odpowiedzi:
PDF, 30,59 KB metryczka
PDF, 67,17 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.320.2019 Wniosek - finansowanie wydatków z otrzymanej dotacji oświatowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-09 09:12:31
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-06
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-12-29 20:40:59