UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.319.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kwota dotacji dla przedszkoli w 2019 r.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2019-09-05

Data odpowiedzi: 2019-10-14

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
- przekazanie dokumentu na podstawie którego obliczono podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli w 2019 r. wraz z uwzględnieniem dokonanej aktualizacji.
W przypadku nieposiadania ww. dokumentu, proszę o wskazanie wszystkich wydatków, wraz z podaniem kwot oraz paragrafów, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz statystycznej liczby uczniów.
Proszę o takie przekazanie danych, które podstawione do wzoru wynikającego z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, pozwolą na obliczenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019 r. wraz z uwzględnieniem dokonanej w trakcie roku aktualizacji.

Treść odpowiedzi:
DOC, 82.5 KB metryczka
DOC, 83.5 KB metryczka
PDF, 452,42 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.319.2019 Wniosek - kwota dotacji dla przedszkoli w 2019 r.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-06 14:34:31
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-05
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-12-29 20:36:57