• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.318.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wydatki przyjęte do podstawy naliczania dotacji oświatowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2019-09-05

Data odpowiedzi: 2019-09-18

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
- przekazania informacji: jakie poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej, z jakich rozdziałów i działów były uwzględnione do ustalenia kwoty dotacji, udzielanej na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty w 2014 r.?
Udzielając odpowiedzi proszę enumeratywnie wymienić wszystkie wydatki przyjęte do podstawy naliczania dotacji oświatowej dla przedszkoli w 2014 r. w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Treść odpowiedzi:
DOC, 82.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.318.2019 Wniosek - wydatki przyjęte do podstawy naliczania dotacji oświatowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-06 13:34:21
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-05
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-09-19 15:19:04