• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.318.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wydatki przyjęte do podstawy naliczania dotacji oświatowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2019-09-05

Data odpowiedzi: 2019-11-05

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
- przekazania informacji: jakie poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej, z jakich rozdziałów i działów były uwzględnione do ustalenia kwoty dotacji, udzielanej na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty w 2014 r.?
Udzielając odpowiedzi proszę enumeratywnie wymienić wszystkie wydatki przyjęte do podstawy naliczania dotacji oświatowej dla przedszkoli w 2014 r. w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Treść odpowiedzi:
DOC, 82.5 KB metryczka
DOC, 82 KB metryczka
PDF, 360,31 KB metryczka
PDF, 268,00 KB metryczka
PDF, 275,09 KB metryczka
PDF, 338,43 KB metryczka
PDF, 337,52 KB metryczka
PDF, 351,77 KB metryczka
PDF, 162,96 KB metryczka
PDF, 200,24 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.318.2019 Wniosek - wydatki przyjęte do podstawy naliczania dotacji oświatowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-06 13:34:21
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-05
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-11-05 15:23:11