• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.315.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kopie wydanych decyzji o warunkach zabudowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-09-03

Data odpowiedzi: 2019-09-09

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie nieruchomości położonej w Olsztynie, przy ul. Bałtyckiej, działki ewidencyjne 134 i 135 ob. 142:

- proszę o przesłanie kopii wydanych w latach 2008-2019 decyzji o warunkach zabudowy lub przesłanie informacji o toczących się aktualnie postępowaniach w sprawie wydania ww. decyzji dla nieruchomości.


Treść odpowiedzi:
DOC, 455,56 KB metryczka
PDF, 6,06 MB metryczka
PDF, 2,85 MB metryczka
DOCX, 162,98 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.315.2019 Wniosek - kopie wydanych decyzji o warunkach zabudowy
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-06 10:45:12
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-03
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-02-03 09:59:57