UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.314.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kopie wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-09-03

Data odpowiedzi: 2019-09-09

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie nieruchomości położonej w Olsztynie, przy ul. Bałtyckiej, działki ewidencyjne 134 i 135 ob. 142:

- proszę o przesłanie kopii wydanych w latach 2008-2019 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przekazanie informacji o toczących się aktualnie postępowaniach w sprawie wydania ww. decyzji dla nieruchomości lub jej części

- proszę o przesłanie kopii wydanych w latach 2008-2019 decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zamiennym pozwoleniu na budowę lub przesłanie informacji o toczących się aktualnie postępowaniach w sprawie ww. decyzji dla nieruchomości lub jej części.


Treść odpowiedzi:
DOC, 455,48 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.314.2019 Wniosek - kopie wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-06 10:30:22
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-03
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-09-10 09:07:16