• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.311.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - klasyfikacja akustyczna terenów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-09-02

Data odpowiedzi: 2019-09-06

Treść wniosku:

Zwracam się z prośbą o dokonanie klasyfikacji akustycznej terenów znajdujących się wokół planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingów w ramach projektu pn. "Budowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi" na działce o nr ew. 3/18 obręb 126 Olsztyn.
Proszę o wskazanie istniejących terenów wykorzystywanych na cele:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
c) mieszkaniowo-usługowe
d) zabudowy zagrodowej
e) szpitali i domów opieki społecznej
f) budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży
g) uzdrowiskowe
h) rekreacyjno-wypoczynkowe.


Treść odpowiedzi:
DOC, 215.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.311.2019 Wniosek - klasyfikacja akustyczna terenów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-05 14:12:36
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-02
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-09-11 11:32:25