• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.307.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - ul. Jacka Kuronia 12 - sprzedaż nieruchomości

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-08-30

Data odpowiedzi: 2019-09-12

Treść wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dotyczy ul. Jacka Kuronia 12

Proszę o podanie:

1.Kopii uchwały wyrażającej zgodę na sprzedaż przez Prezydenta Miasta Olsztyn przedmiotowej nieruchomości. A jeżeli uchwała taka udostępniona poprzez publikację w BIP to proszę o podanie jej numeru i daty.

2.Kopię uchwały wyrażającej zgodę na zmianę umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. A jeżeli uchwała taka udostępniona poprzez publikację w BIP to proszę o podanie jej numeru i daty.

3.Analizę ekonomiczną oraz faktyczną na podstawie której Prezydent Miasta Olsztyn przygotował projekt zmiany planu, w którym dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, zmienione zostało przeznaczenie z usług ogólnomiejskich na budownictwo mieszkaniowe. W szczególności ocenę skutków finansowych takiej zmiany oraz podstawy (wnioski, decyzje, protokoły, uwagi).

4.Kopię dokumentów (wniosków, protokołów, podań), na podstawie której Prezydent wydał rozstrzygnięcie z dnia 11.07.2019 r. o odstąpieniu od wszczęcia postępowania dotyczącego ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.


Treść odpowiedzi:
PDF, 93,28 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.307.2019 Wniosek - ul. Jacka Kuronia 12 - sprzedaż nieruchomości
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-05 12:35:14
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-30
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2019-09-12 13:13:58