• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.305.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - udostępnienie dokumentów opracowanych przez Urząd Miasta Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-08-30

Data odpowiedzi: 2019-09-10

Treść wniosku:

Działając w oparciu o art. 61 Konstytucji RP oraz na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnioskuje o udostępnienie informacji publicznej poprzez udostępnienie elektronicznej wersji dokumentów opracowanych przez Urząd Miasta Olsztyna:

1.”Program rozwoju zieleni miejskiej”

2.”Podnoszenie atrakcyjności parków”

3."Zazielenianie skwerów i zieleńców”

4."Zieleń w pasach drogowych”

5.”Zielone podwórka”

6.”Zielone place zabaw”

7.”Zazielenianie szkół i przedszkoli”

8.”Zielone ciągi piesze”

9.”Zielone chodniki”

Powyższe dokumenty widnieją w treści „Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna”


Treść odpowiedzi:
W odpowiedzi na wniosek przesłano "Program rozwoju zieleni miejskiej Śródmieścia Olsztyna", w którym wyjaśniono na czym polega działanie Urzędu Miasta w obrębie poszczególnych programów.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.305.2019 Wniosek - udostępnienie dokumentów opracowanych przez Urząd Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-05 12:27:11
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-30
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-09-10 13:32:24