• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.302.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - edukacja mieszkańców nt. pola elektromagnetycznego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-08-28

Data odpowiedzi: 2019-08-30

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) uprzejmie proszę o udostępnienie następujących informacji:

1.W jaki sposób Państwa gmina/powiat/miasto edukuje mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, jak bezpieczniej korzystać z bezprzewodowych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, takich jak np. telefon komórkowy i czy router Wi Fi?

2.Jeśli Państwa gmina/powiat/miasto nie edukuje mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, jak bezpieczniej korzystać z bezprzewodowych  urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, to jakie zamierza podjąć kroki w tym kierunku w bieżącym roku?

Treść odpowiedzi:


W odpowiedzi na wniosek z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udostępnienia informacji dotyczących urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) uprzejmie informuję, iż Gmina Olsztyna nie prowadzi i w roku bieżącym nie będzie prowadzić edukacji mieszkańców w zakresie bezpiecznego korzystania z bezprzewodowych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne.

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.302.2019 Wniosek - edukacja mieszkańców nt. pola elektromagnetycznego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-08-29 11:21:09
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-28
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-09-05 14:34:28