• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.299.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - pojazdy elektryczne

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetycznej

Data wpływu: 2019-08-23

Data odpowiedzi: 2019-09-06

Treść wniosku:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnoszę o możliwie niezwłoczne udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. jaki jest na dzień dzisiejszy odsetek elektrycznych pojazdów we flocie samochodowej urzędów miejskich? Dodatkowo proszę o podanie liczb bezwzględnych: elektrycznych pojazdów oraz całości floty samochodowej.

2. jaka jest liczba powstałych do końca 2018 r. stacji ładowania pojazdów elektrycznych zbudowanych przez miasto?

3. Jaką część zrealizowanego w 2018 r. budżetu miasta stanowiły łączne wydatki na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych?


4. czy miasto oferuje wsparcie dla komercyjnych instalacji stacji ładowania?

5. czy w mieście istnieje strefa niskoemisyjna?

  - A jeśli tak, to jaki procent powierzchni miasta jest objęty taką strefą? Dodatkowo proszę o podanie liczb bezwzględnych (w ha)

  - Jeśli tak, w którym roku została ustanowiona?

6. Czy miasto posiada publiczny system carsharingowy?

  - Jeśli tak, jaki odsetek floty tego systemu stanowią samochody elektryczne?

7. Czy Państwa miasto przyjęło do 2018 r. strategię rozwoju elektromobilności?

Ponadto prosiłabym o przekazanie następujących zapytań podlegającym Państwu przedsiębiorstwom komunikacji miejskiej lub zarządom dróg miejskich:

8. Jaki był w 2018 r. odsetek rocznych przewozów dokonanych transportem elektrycznym (wliczając takie środki komunikacji jak  hybrydy, trolejbusy, metro, tramwaje)?

9. Czy wyznaczyliście Państwo miejsca parkingowe dla samochodów elektrycznych?

  -Jeśli tak, jaka była ich liczba w 2018 roku w relacji do wszystkich miejsc parkingowych?

10. Jaka jest liczba miejsc parkingowych w 2018 roku sprzedanych lub opłaconych pod kątem samochodów elektrycznych?

11. Jaka jest cena za sprzedaż miejsca parkingowego pod samochód elektryczny?

Treść odpowiedzi:
DOCX, 13,09 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.299.2019 Wniosek - pojazdy elektryczne
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-08-28 15:02:34
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-23
Odpowiedzialny: Karol Więckowski
Ostatnio modyfikował: Łukasz Pikuła
Data modyfikacji: 2019-09-11 12:14:04