• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.298.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wnioski o dofinansowanie projektów środkami z UE

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2019-08-26

Data odpowiedzi: 2019-09-03

Treść wniosku:

 

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

Przedstawienia przez Wydział strategii i funduszy unijnych w Olsztynie, wniosków o dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej projektów (na lata 2014-2020) z uwzględnieniem montażu finansowego projektów:

- Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie

- Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej na obszarze rewitalizacji- zagospodarowanie skweru przy Pl. Pułaskiego w Olsztynie

- Rewaloryzacja terenu przy Bazylice Św. Jakuba w Olsztynie pod planty miejskie

- Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności

- Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie

- Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie – Łynostrada.


Treść odpowiedzi:
DOC, 447,40 KB metryczka
PDF, 10,16 MB metryczka
PDF, 9,10 MB metryczka
PDF, 10,36 MB metryczka
PDF, 8,82 MB metryczka
PDF, 10,08 MB metryczka
PDF, 900,03 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.298.2019 Wniosek - wnioski o dofinansowanie projektów środkami z UE
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-08-28 14:34:16
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-26
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Izabela Meissner
Data modyfikacji: 2019-09-03 15:05:42