• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.298.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wnioski o dofinansowanie projektów środkami z UE

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2019-08-26

Data odpowiedzi: 2019-09-03

Treść wniosku:

 

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

Przedstawienia przez Wydział strategii i funduszy unijnych w Olsztynie, wniosków o dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej projektów (na lata 2014-2020) z uwzględnieniem montażu finansowego projektów:

- Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie

- Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej na obszarze rewitalizacji- zagospodarowanie skweru przy Pl. Pułaskiego w Olsztynie

- Rewaloryzacja terenu przy Bazylice Św. Jakuba w Olsztynie pod planty miejskie

- Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności

- Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie

- Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie – Łynostrada.


Treść odpowiedzi:
DOC, 447,40 KB metryczka
PDF, 10,16 MB metryczka
PDF, 9,10 MB metryczka
PDF, 10,36 MB metryczka
PDF, 8,82 MB metryczka
PDF, 10,08 MB metryczka
PDF, 900,03 KB metryczka
PDF, 1,04 MB metryczka
PDF, 930,80 KB metryczka
PDF, 1,07 MB metryczka
PDF, 879,30 KB metryczka
PDF, 1,14 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.298.2019 Wniosek - wnioski o dofinansowanie projektów środkami z UE
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-08-28 14:34:16
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-26
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Ewa Szóstak
Data modyfikacji: 2019-12-18 14:12:34