• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.297.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - tereny wypoczynku, rekreacji, sportu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-08-23

Data odpowiedzi: 2019-08-27

Treść wniosku:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1.Czy w odległości nie większej niż 750,0 m (ustalonej zgodnie z art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących tj. „(…) licząc od granicy terenu inwestycji mieszkaniowej drogą dojścia do obiektu ciągiem pieszym albo pieszo-jezdnym, do którego ma być zapewniony dostęp, w tym obiektu położonego na terenie inwestycji”) od działki oznaczonej nr ewid. 39/51 położonej w obrębie nr 160 znajdują się ogólnodostępne, urządzone tereny wypoczynku oraz rekreacji lub sportu spełniające wymagania, o których mowa w Uchwale nr LV/1051/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Olsztyna.

2.Czy w odległości nie większej niż 750,0 m (ustalonej zgodnie z art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących tj. „(…) licząc od granicy terenu inwestycji mieszkaniowej drogą dojścia do obiektu ciągiem pieszym albo pieszo-jezdnym, do którego ma być zapewniony dostęp, w tym obiektu położonego na terenie inwestycji”) od działki oznaczonej nr ewid. 39/51 położonej w obrębie nr 160 znajdują się planowane do zrealizowania przez Miasto Olsztyn, ogólnodostępne, urządzone tereny wypoczynku oraz rekreacji lub sportu, spełniające wymagania, o których mowa w Uchwale nr LV/1051/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Olsztyna.

3.Czy w odległości nie większej niż 750,0 m (ustalonej zgodnie z art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących tj. „(…) licząc od granicy terenu inwestycji mieszkaniowej drogą dojścia do obiektu ciągiem pieszym albo pieszo-jezdnym, do którego ma być zapewniony dostęp, w tym obiektu położonego na terenie inwestycji”) od działki oznaczonej nr ewid. 39/51 położonej w obrębie nr 160 znajduje się szkoła podstawowa spełniająca wymagania, o których mowa w uchwale nr LV/1051/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Olsztyna.

4. Czy w odległości nie większej niż 750,0 m (ustalonej zgodnie z art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących tj. „(…) licząc od granicy terenu inwestycji mieszkaniowej drogą dojścia do obiektu ciągiem pieszym albo pieszo-jezdnym, do którego ma być zapewniony dostęp, w tym obiektu położonego na terenie inwestycji”) od działki oznaczonej nr ewid. 39/51 położonej w obrębie nr 160 znajdują się planowana do zrealizowania przez Miasto Olsztyn szkoła podstawowa, spełniająca wymagania, o których mowa w uchwale nr LV/1051/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Olsztyna.

5. Czy w odległości nie większej niż 750,0 m (ustalonej zgodnie z art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących tj. „(…) licząc od granicy terenu inwestycji mieszkaniowej drogą dojścia do obiektu ciągiem pieszym albo pieszo-jezdnym, do którego ma być zapewniony dostęp, w tym obiektu położonego na terenie inwestycji”) od działki oznaczonej nr ewid. 39/51 położonej w obrębie nr 160 znajduje się przedszkole spełniające wymagania, o których mowa w uchwale nr LV/1051/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Olsztyna.

6. Czy w odległości nie większej niż 750,0 m (ustalonej zgodnie z art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących tj. „(…) licząc od granicy terenu inwestycji mieszkaniowej drogą dojścia do obiektu ciągiem pieszym albo pieszo-jezdnym, do którego ma być zapewniony dostęp, w tym obiektu położonego na terenie inwestycji”) od działki oznaczonej nr ewid. 39/51 położonej w obrębie nr 160 znajduje się planowane do zrealizowania przez Miasto Olsztyn przedszkole spełniające wymagania, o których mowa w uchwale nr LV/1051/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Olsztyna.

 


Treść odpowiedzi:
DOC, 457,10 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.297.2019 Wniosek - tereny wypoczynku, rekreacji, sportu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-08-27 15:25:33
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-23
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-08-28 09:23:48