UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.295.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - inwestycje zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2019-08-19

Data odpowiedzi: 2019-08-26

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- inwestycji zakończonych i rozliczonych finansowanych ze środków unijnych ze szczególnym uwzględnieniem źródeł ich finansowania zrealizowanych w latach 2015-2019 przez Wydział Inwestycji Miejskich. Proszę o wyznaczenie 3-4 dowolnych inwestycji obejmujących największe pokłady finansowe.

Treść odpowiedzi:
PDF, 12,65 KB metryczka
PDF, 192,51 KB metryczka
ODT, 35,71 KB metryczka
XLS, 23 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.295.2019 Wniosek - inwestycje zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-08-22 12:59:29
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-19
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Anna Suter-Ostrowska
Data modyfikacji: 2019-12-30 14:51:48