• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.293.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - audyt wewnętrzny

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Audytor Wewnętrzny

Data wpływu: 2019-08-19

Data odpowiedzi: 2019-08-27

Treść wniosku:

Działając na  zasadzie art. 61 Konstytucji RP, a także na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. Plan audytu na 2017, 2018, 2019

2. Sprawozdanie z wykonania Planu audytu z lat 2017, 2018

2. 2 ostatnie Sprawozdania z zadania zapewniającego sporządzonych przed 1 sierpnia 2019 roku.


Treść odpowiedzi:
PDF, 184,78 KB metryczka
DOCX, 41,46 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.293.2019 Wniosek - audyt wewnętrzny
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-08-22 11:55:29
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-19
Odpowiedzialny: Piotr Garbacz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-16 08:29:07