• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.292.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba pracowników w Urzędzie Miasta Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-08-20

Data odpowiedzi: 2019-09-02

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 us. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:

Proszę o podanie ilości pracowników zatrudnionych w urzędzie:
- na stanowisku urzędniczym
- na stanowisku kierowniczym.

Proszę także o przesłanie:
- imiennego spisu pracowników na stanowisku urzędniczym ze stażem powyżej 35 lat,
- imiennego spisu pracowników na stanowisku kierowniczym ze stażem powyżej 35 lat i ile prowadzą podległy im oddział.

Proszę o przesłanie informacji o konkretnych szkoleniach w minionych 3 latach w dziedzinie informatyki, które przeszli urzędnicy i kierownicy ze stażem ponad 35 lat, i jakie szkolenia są dla nich zaplanowane w tym roku.

Ponadto proszę o przesłanie informacji, z której wynika, ile ponagleń na zwłokę lub bezczynność urzędu napłynęło do oddziałów kierowanych przez pracowników ze stażem powyżej 35 za ostatnie 3 lata.


Treść odpowiedzi:
DOC, 85 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.292.2019 Wniosek - liczba pracowników w Urzędzie Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-08-22 10:37:40
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-20
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-09-06 12:32:01