• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.290.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia projektu oświetlenia ciągu spacerowo-handlowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetycznej

Data wpływu: 2019-08-14

Data odpowiedzi: 2019-08-28

Treść wniosku:
Działając w oparciu o art. 61 Konstytucji RP oraz na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnioskuję o udostępnienie informacji publicznej poprzez:
- udostępnienie elektronicznej wersji dokumentu "Projekt oświetlenia ciągu spacerowo-handlowego od dworca Olsztyn Główny, poprzez ulice: Partyzantów i Dąbrowszczaków, Stare Miasto, Stara Warszawska oraz kluczowych przy tej trasie budynków tzw. masterplan (2018), o którym wspomniano na str. 4 Oceny realizacji Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna - czerwiec 2019.

Treść odpowiedzi:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany w dniu 18 sierpnia 2019 roku informuję, że opracowanie „Masterplan Miasta Olsztyn - kompleksowa koncepcja programowo-przestrzenna uporządkowania struktury oświetlenia dekoracyjnego, okazjonalnego i użytkowego oraz zieleni dla głównej trasy spacerowo-handlowej określonej w zintegrowanym programie rozwoju przestrzennego śródmieścia Olsztyna przyjętego uchwałą Rady Miasta Olsztyna nr XI/133/15 dnia 24 czerwca 2015 roku” jest dostępne do pobrania pod adresem:

https://bit.ly/2U5iqRA
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.290.2019 Wniosek - kopia projektu oświetlenia ciągu spacerowo-handlowego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-08-16 14:25:23
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-14
Odpowiedzialny: Karol Więckowski
Ostatnio modyfikował: Łukasz Pikuła
Data modyfikacji: 2019-08-28 08:26:24