• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.288.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie dotyczące działek 128/1 i 53/3 obręb 63

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-08-12

Data odpowiedzi: 2019-08-14

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- czy dla obszaru obejmującego między innymi działki 128/1 i 53/3 obręb 63 toczy się obecnie postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę?


Treść odpowiedzi:
DOCX, 66,88 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.288.2019 Wniosek - postępowanie dotyczące działek 128/1 i 53/3 obręb 63
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-08-13 13:43:38
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-12
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-08-14 13:39:52