• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.285.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - ewidencja stowarzyszeń i klubów sportowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2019-08-07

Data odpowiedzi: 2019-08-29

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:

Ewidencja stowarzyszeń i klubów sportowych. Proszę o udostępnienie danych w następującej formie:

"Nazwa klubu" / "NIP" / "Ulica" / "Numer budynku" / "Numer lokalu" / "Kod pocztowy" / "Miejscowość" / "E-mail" / "Telefon stacjonarny" / "Telefon komórkowy".


Treść odpowiedzi:
PDF, 302,71 KB metryczka
DOC, 126.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.285.2019 Wniosek - ewidencja stowarzyszeń i klubów sportowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-08-13 12:52:08
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-07
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2019-09-04 11:22:14