• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.284.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - raporty z konsultacji społecznych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2019-08-05

Data odpowiedzi: 2019-08-16

Treść wniosku:

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 zm.: z 2017 poz. 933) zwracam się z prośbą o udostępnienie:

1. Aktualnej Strategii rozwoju miasta,

2. Raportu z konsultacji społecznych dot. aktualnej strategii rozwoju miasta (lub informacji o sposobie przeprowadzenia konsultacji, terminie, kampanii informacyjnej, liczbie uczestników, zgłoszonych wnioskach i uwagach),

3. Aktualnego Gminnego programu rewitalizacji (GPR),

4. Raportu z konsultacji społecznych dot. GPR (lub informacji o sposobie przeprowadzenia konsultacji, terminie, kampanii informacyjnej, liczbie uczestników, zgłoszonych wnioskach i uwagach),

5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP),

6. Raportu z konsultacji społecznych SUiKZP (lub informacji o sposobie przeprowadzenia konsultacji, terminie, kampanii informacyjnej, liczbie uczestników, zgłoszonych wnioskach i uwagach),

7. Planu Zrównoważonej _Mobilności_Miejskiej (SUMP i/lub innych dokumentów związanych z miejską polityką mobilności)

8. Raportu z konsultacji społecznych SUMP /dokumentu/dokumentów związanych z miejską polityką mobilności (lub informacji o sposobie przeprowadzenia konsultacji, terminie, kampanii informacyjnej, liczbie uczestników, zgłoszonych wnioskach i uwagach).

Proszę o udostępnienie ww. dokumentów przez wskazanie odpowiedniego linku do strony urzędowej lub (w przypadku nieudostępnienia ww. dokumentów na stronie internetowej) przesłanie w formie pliku .pdf lub .doc.

Treść odpowiedzi:
DOC, 53 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.284.2019 Wniosek - raporty z konsultacji społecznych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-08-12 12:41:04
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-05
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Izabela Meissner
Data modyfikacji: 2019-08-19 12:26:55