• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.283.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wykorzystywanie e-Obiegu w urzędzie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-08-06

Data odpowiedzi: 2019-08-09

Treść wniosku:
Proszę o udzielenie odpowiedzi na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej:

1. Czy urząd wykorzystuje system Elektronicznego Obiegu Dokumentów (dalej e-Obieg)?
a) tak
b) nie
Jeżeli zaznaczono tak, to pkt 2-4

2. Czy w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw wykorzystywany system e-Obiegu jest systemem podstawowym czy też pomocniczym?

3. Czy wszyscy pracownicy urzędu pracują w systemie e-Obiegu?

4. Czy za system zapłacono jednorazowo przy zakupie czy też jest płacony abonament roczny?

Treść odpowiedzi:
1. Czy urząd wykorzystuje system Elektronicznego Obiegu Dokumentów (dalej e-Obieg)?
- tak

2. Czy w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw wykorzystywany system e-Obiegu jest systemem podstawowym czy też pomocniczym?
- pomocniczym

3. Czy wszyscy pracownicy urzędu pracują w systemie e-Obiegu?
- wszyscy

4. Czy za system zapłacono jednorazowo przy zakupie czy też jest płacony abonament roczny?
- jednorazowo przy zakupie
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.283.2019 Wniosek - wykorzystywanie e-Obiegu w urzędzie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-08-12 11:15:32
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-06
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-08-12 11:19:44