• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.281.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - tablica z ornamentyką historycznego orła z 1920 roku

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2019-08-02

Data odpowiedzi: 2019-08-19

Treść wniosku:
Działając zgodnie z ustawą o Informacji Publicznej, wnoszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:
1. Ile wykonano tablic z preambułą Konstytucji RP?
2. Kto otrzymał zlecenie na wykonanie tablic i w jaki sposób wyłoniono wykonawcę?
3. Jakie były koszty jednostkowe wykonania tablicy?
4. Jaki był ogólny koszt całej akcji - całego przedsięwzięcia (projekt, wykonanie, montaż)?
5. Z jakiego źródła zostało sfinansowane to przedsięwzięcie?
6. Gdzie (na jakich obiektach) zostały umieszczone wykonane tablice z preambułą Konstytucji RP?
7. Kiedy odbyły się uroczystości odsłonięcia zawieszonych tablic?
8. Czy Rada Miasta Olsztyna aprobowała powyższą akcję?

Treść odpowiedzi:
DOC, 103 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.281.2019 Wniosek - tablica z ornamentyką historycznego orła z 1920 roku
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-08-12 08:51:17
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-02
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-09-06 15:25:32