UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.280.2019

Nazwa sprawy: Wniosek -ul. Grunwaldzka 4 a - zmiana sposobu użytkowania

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-08-05

Data odpowiedzi: 2019-08-08

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
czy w okresie od grudnia 2014 do czerwca 2019. dokonano zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania lokali mieszkalnych nr 17 oraz 19 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 4a na lokale usługowe- biura {działka nr 58 obręb nr 62)?
Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,84 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.280.2019 Wniosek -ul. Grunwaldzka 4 a - zmiana sposobu użytkowania
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-08-06 15:09:16
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-05
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-08-09 12:02:34