• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.278.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - pozwolenia dla farm fotowoltaicznych /instalacji fotowoltaicznych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-08-02

Data odpowiedzi: 2019-08-08

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie, w terminie 14 dni od dnia złożenia niniejszego wniosku informacji publicznej, w następującym zakresie:
1) Udostępnienie skanu/kserokopii wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych przez Państwa w przedziale czasowym: 01 czerwca 2018 r. -19 lipca 2019 r. lub przesłanie wykazu wydanych pozwoleń dla farm fotowoltaicznych/instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej. 40 kW, zawierającego m.in. nazwę inwestora i moc instalacji.
2) Udostępnienie skanu/kserokopii wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych przez Państwa w przedziale czasowym: 01 czerwca 2018 r. -19 lipca 2019 r. lub przesłanie wykazu wydanych pozwoleń dla turbin wiatrowych (zarówno pojedynczych turbin, jak i całych farm wiatrowych), zawierającego m.in. nazwę inwestora i moc instalacji.
3) Udostępnienie wniosków, o wydanie pozwolenia na budowę na turbiny/farmy wiatrowe oraz na elektrownie fotowoltaiczne, które są w trakcie rozpatrywania.
Dane te mają posłużyć do przeprowadzenia aktualizacji ogólnopolskiej analizy rynku OZE w poszczególnych starostwach w Polsce.
Treść odpowiedzi:
DOCX, 68,56 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.278.2019 Wniosek - pozwolenia dla farm fotowoltaicznych /instalacji fotowoltaicznych
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-08-05 16:12:33
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-02
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-08-09 12:01:20