UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.277.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - Park Centralny - przetarg na projekt i budowę

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2019-08-02

Data odpowiedzi: 2019-09-16

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wybudowanie Parku Centralnego
1. Kopię umowy zawartej z wykonawcą.
2. Kopię aneksów do umowy zawartej z wykonawcą.
3. Protokoły zmiany zakresu oraz technologii wykonywanych robót powodujących zmianę ceny oraz nieskutkujących zmianą ceny.
4. Kopie protokołów różnicowych zamiennych robót budowlanych.
5. Kopie z przeglądów gwarancyjnych.
6. Kopie protokołów usunięcia usterek.
7. Kopię umów zawartych z wykonawcami wykonującymi naprawy w okresie gwarancji oraz po tym okresie.
8. Kopię oświadczenia o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym.
Treść odpowiedzi:
DOC, 74.5 KB metryczka
PDF, 47,08 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.277.2019 Wniosek - Park Centralny - przetarg na projekt i budowę
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-08-05 16:07:30
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-02
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Krzysztof Soszyński
Data modyfikacji: 2019-09-18 08:11:28