• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.276.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - ul. Jacka Kuronia 12 - sprzedaż nieruchomości

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-08-02

Data odpowiedzi: 2019-08-19

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Sprzedaży nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 12 dla której jest prowadzona Księga Wieczysta OL 10/00045184/3.
1. Kopię uchwały wyrażającej zgodę na sprzedaż przez Prezydenta Miasta Olsztyn w/w nieruchomości.
2. Kopię umowy sprzedaży w/w nieruchomości.
3. Kopię uchwały wyrażającej zgodę na zmianę umowy sprzedaży w/w nieruchomości.
4. Kopię zmiany umowy sprzedaży w/w nieruchomości.
5. Analizę ekonomiczną oraz faktyczną na której podstawie Prezydent Miasta Olsztyn przygotował projekt zmiany planu, w którym dla terenu, na którym położona jest nieruchomość powyższa, zmienione zostało przeznaczenie z usług ogólnomiejskich na budownictwo mieszkaniowe.
6. Kopię dokumentów potwierdzających pobranie opłaty planistycznej lub rezygnacje z niej w związku ze zmianą planu.
Treść odpowiedzi:
DOC, 102.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.276.2019 Wniosek - ul. Jacka Kuronia 12 - sprzedaż nieruchomości
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-08-05 16:03:51
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-02
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2019-10-10 10:23:01