• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.275.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - ul. Kuronia 16 - udzielenie środków publicznych na DDPS

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2019-08-02

Data odpowiedzi: 2019-09-27

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Udzielenia pomocy publicznej polegającej na przekazaniu środków finansowych na stworzenie DDPS w budynku położonym w Olsztynie przy ul. Kuronia 16.
Proszę o przekazanie dokumentów potwierdzających:
1. Kopię umowy o udzielenie dotacji (pomocy publicznej).
2. Kopię aneksów w/w umowy.
3. Zakres prac budowlanych jaki miał być finansowany ze środków publicznych.
4. Dokumenty potwierdzające analizę finansową i zasadność realizacji zadań własnych Gminy w w/w obiekcie przez podmioty zewnętrzne z wykorzystaniem środków publicznych.
5. Kopię rozwiązania lub odstąpienia od w/w umowy.
6. Protokoły odbioru robót (również częściowych) finansowanych ze środków publicznych.
7. Wykaz osób odpowiedzialnych za nadzór nad wydatkowanymi środkami publicznymi.
8. Sposób zabezpieczanie zwrotu przekazanych środków publicznych przeznaczonych na inwestycje w obcy środek trwały.
9. Informację na temat aktualnego stanu rozliczenia dotacji z Wojewodą Warmińsko Mazurskim.
Treść odpowiedzi:
DOC, 460,38 KB metryczka
DOC, 759,09 KB metryczka
PDF, 2,56 MB metryczka
PDF, 3,76 MB metryczka
PDF, 3,26 MB metryczka
PDF, 6,33 MB metryczka
PDF, 3,65 MB metryczka
PDF, 4,09 MB metryczka
PDF, 1,59 MB metryczka
PDF, 376,78 KB metryczka
PDF, 1,58 MB metryczka
PDF, 1,61 MB metryczka
PDF, 1,75 MB metryczka
PDF, 788,95 KB metryczka
PDF, 475,98 KB metryczka
PDF, 3,98 MB metryczka
PDF, 1,33 MB metryczka
PDF, 471,06 KB metryczka
PDF, 4,76 MB metryczka
PDF, 838,21 KB metryczka
PDF, 357,69 KB metryczka
PDF, 811,31 KB metryczka
PDF, 333,02 KB metryczka
PDF, 584,97 KB metryczka
PDF, 369,78 KB metryczka
PDF, 5,71 MB metryczka
PDF, 4,81 MB metryczka
PDF, 7,55 MB metryczka
PDF, 165,65 KB metryczka
PDF, 989,07 KB metryczka
PDF, 4,72 MB metryczka
PDF, 2,68 MB metryczka
PDF, 937,06 KB metryczka
PDF, 3,59 MB metryczka
PDF, 3,61 MB metryczka
PDF, 7,47 MB metryczka
PDF, 6,37 MB metryczka
PDF, 5,35 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.275.2019 Wniosek - ul. Kuronia 16 - udzielenie środków publicznych na DDPS
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-08-05 15:58:59
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-02
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2019-09-27 12:57:51