• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.274.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - ul. Kuronia 18 - udzielenie środków publicznych na DDPS

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2019-08-02

Data odpowiedzi: 2019-08-09

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:                                                                         Udzielenia pomocy publicznej polegającej na przekazaniu środków finansowych na stworzenie DDPS w budynku położonym w Olsztynie przy ul. Kuronia 18.             
Proszę o przekazanie dokumentów potwierdzających:
1.Kopię umowy o udzielenie dotacji (pomocy publicznej).
2.Kopię aneksów w/w umowy.
3.Zakres prac budowlanych jaki miał być finansowany ze środków publicznych.
4.Dokumenty potwierdzające analizę finansową i zasadność realizacji zadań własnych Gminy w w/w obiekcie przez podmioty zewnętrzne z wykorzystaniem środków publicznych.
5.Kopię rozwiązania lub odstąpienia od w/w umowy.
6.Protokoły odbioru robót (również częściowych) finansowanych ze środków publicznych.
7.Wykaz osób odpowiedzialnych za nadzór nad wydatkowanymi środkami publicznymi.
8.Sposób zabezpieczanie zwrotu przekazanych środków publicznych przeznaczonych na inwestycje w obcy środek trwały.
9.Aktualny stan rozliczania zwrotu środków do Wojewody Warmińsko Mazurskiego.
Treść odpowiedzi:
DOC, 460,46 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.274.2019 Wniosek - ul. Kuronia 18 - udzielenie środków publicznych na DDPS
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-08-05 15:53:52
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-02
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-08-12 10:50:12