• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.271.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - ul. Partyzantów 64 - informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-08-02

Data odpowiedzi: 2019-08-09

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie pisemnej informacji,
czy w stosunku do niżej wymienionej Nieruchomości toczą się lub czy toczyły się jakiekolwiek postępowania o zwrot Nieruchomości. Jeśli tak, proszę o przesłanie wszelkich informacji dotyczących postępowań w sprawie zwrotu Nieruchomości, a także o udzielenie wszelkich innych informacji znajdujących się w rejestrach Państwa Urzędu, dotyczących roszczeń byłych właścicieli lub ich spadkobierców w stosunku do Nieruchomości. Jednocześnie informuję, iż w związku z przeprowadzanym badaniem stanu prawnego Nieruchomości położonej w: Olsztyn, ul. Partyzantów 64, powiat Olsztyn, gmina/miasto Olsztyn, o numerze KW OL10/00090722/7, działka Nr 255/2, uzyskanie powyższych informacji jest niezbędne do ustalenia ich pełnego stanu prawnego.
Treść odpowiedzi:
PDF, 18,50 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1334.271.2019 Wniosek - ul. Partyzantów 64 - informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-08-05 15:35:21
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-08-02
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-01-16 14:35:21